Co všechno se do rejstříku zapisuje?Co se týká zapisovaných subjektů, tak součástí obchodního rejstříku jsou obchodní společnosti a družstva, dále pak některé podnikající osoby ze zahraničí a fyzické osoby – podnikatelé, kteří o tento zápis sami požádají (v určitých případech je ale zápis povinný). Pokud jde o zapisované skutečnosti, tak obchodní rejstřík u jednotlivých subjektů obsahuje tyto údaje: název firmy, sídlo nebo bydliště a místo podnikání, předmět podnikání, právní formu fyzické osoby, identifikační číslo, rodné číslo, informace o statutárních orgánech + prokuristovi a další informace. Důležitou součástí obchodního rejstříku je také sbírka listin. Jejím obsahem jsou důležité dokumenty, které se týkají jednotlivých podnikatelských subjektů (jedná se např. o podpisové vzory, zakladatelské listiny, účetní závěrky a další dokumenty).

Jak se poprvé přihlásit do Servis 24Internetbankingu?

Trestní rejstřík

Rejstřík trestů patří mezi ty rejstříky, které asi zná většina z nás. Setkal se s ním téměř každý při nástupu do zaměstnání, kde bývá jedním z požadavků čistý výpis z trestního rejstříku. Co všechno rejstřík trestů obsahuje? Součástí rejstříku trestů je evidence odsouzení a evidence dalších skutečností významných pro trestní řízení. Do evidence odsouzení patří mimo jiné údaje o odsouzené osobě, označení soudu, který o trestu rozhodl, označení trestného činu, údaje o uloženém trestu a další důležité informace. Do evidence dalších skutečností důležitých pro trestní řízení pak patří např. evidence osob, jejichž trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno (tyto údaje jsou však vedeny pouze dočasně) nebo rozhodnutí o schválení narovnání. Informace o odsouzení pak Rejstřík trestů dostává přímo od soudů, které mu je posílají prostřednictvím trestních listů.

Servis24 internetbanking přihlášení k účtu je velice jednoduché a snadné. Servis24 přihlášení provedete během minuty. Přihlášení Servis24 je velice primitivní.

Jak získat výpis z rejstříku trestů?

O výpis z trestního rejstříku si běžně žádají lidé např. před nástupem do nového zaměstnání, kde je obvykle čistý rejstřík trestů podmínkou přijetí. Kromě samotných osob, kterých se tento výpis týká, si o něj ale mohou požádat i státní zastupitelství a soudy a pro potřeby přestupkových řízení také orgány veřejné správy. Pokud si potřebujeme nechat udělat výpis z rejstříku trestů, stačí navštívit kterékoli kontaktní místo Czech Point. Tato pracoviště najdeme na pobočkách České pošty a vytvoření výpisu z rejstříku je velmi rychlé – vystavuje se na počkání a obvykle je to otázka pěti až deseti minut. Samozřejmostí je, že je třeba mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Výpis není zdarma, ale musíme za něj zaplatit poplatek, jehož výše je stanovena na 100 Kč. Kromě poboček Czech Pointu lze o výpis z trestního rejstříku požádat také přímo na pobočkách Rejstříku trestů. Ty jsou v současné době dvě – jedna v Brně a druhá v Ostravě. Ze zákona je sice čistý trestní rejstřík vyžadován jen u několika vybraných povolání, v praxi jej však požaduje většina zaměstnavatelů. Se záznamem v rejstříku trestů se tak práce hledá velmi obtížně.

Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Insolvenční rejstřík

Do insolvenčního rejstříku jsou zapisovány zákonem dané údaje o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením. Vedením tohoto rejstříku jsou prověřeny příslušné krajské soudy, opět s výjimkou Prahy, kde jej spravuje Městský soud v Praze. Jaké subjekty a jaké skutečnosti se do tohoto rejstříku zapisují? Pokud jde o subjekty, tak insolvenční rejstřík obsahuje informace o fyzických podnikatelských osobách, právnických osobách a nepodnikatelských subjektech. Co se týká zapisovaných skutečností, tak se jedná o jméno subjektu nebo název firmy, sídlo či trvalé bydliště subjektu, důvod zahájení řízení, u fyzických osob také rodné číslo, identifikační číslo a další informace. Samotný insolvenční rejstřík je veřejný, takže do něj může nahlížet každý, kdo má zájem. Na internetu jej najdeme na stránkách www.justice.cz. Vyhledávací formulář je přímo na titulní stránce, případně můžeme kliknout na Pokročilé hledání a zobrazí se nám podrobnější formulář, do kterého lze zadat více údajů. Využít můžeme také služeb insolvenčního hlídače. Ten se nachází na adrese http://isir.info/ a upozorňuje na insolvenční řízení sledovaných subjektů, nové události v rejstříku, vstup sledovaných subjektů do likvidace nebo výskyt subjektu v seznamu neplatičů daně z přidané hodnoty. Službu je možné vyzkoušet zdarma a to po dobu deseti dnů, kdy můžeme sledovat až deset subjektů. Jinak se platí měsíční poplatky, které jsou stanoveny podle toho, kolik subjektů potřebujeme sledovat.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!