ČÚZK na internetuNa internetu najdeme oficiální stránku Českého zeměměřického a katastrálního úřadu na adrese www.cuzk.cz. Na této stránce se dozvíme všechny potřebné informace o činnosti tohoto úřadu, o jeho struktuře a organizaci, kontakty na jednotlivá pracoviště, dokumenty, předpisy, formuláře atd.

ČÚZK a katastr nemovitostí

Jednou z hlavních činností, které Český úřad zeměměřický a katastrální vykonává, je správa katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí České republiky je veřejný soubor údajů o nemovitostech v ČR, který obsahuje jejich popis, soupis a polohové a geometrické určení. Katastr vznikl 1.ledna roku 1993, tedy v den vzniku samostatné České republiky. Katastr nemovitostí má více účelů – neslouží pouze pro daňové účely, ale také pro technické a statistické. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných zákonem daných práv a je také zdrojem informací, které slouží k různým účelům – např. k ochraně práv k nemovitostem, ochraně životního prostředí, kulturních památek, nerostného bohatství atd. Zápis do katastru nemovitostí lze provést vkladem, záznamem, poznámkou nebo výmazem.

KB.cz Moje banka je online banking nové generace. Aktuální kurzovní lístek ČNB.

Jaké jsou zásady vedení katastru nemovitostí?

U vedení katastru nemovitostí platí osm hlavních zásad – zde je jejich stručný přehled. První zásadou je zásada intabulace. Ta znamená, že k záznamu nebo vkladu dochází vždy na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Následuje dispoziční zásada, která stanovuje, že ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad. Třetí zásadou je zásada priority, podle níž katastr musí dodržovat časové pořadí zápisů. Důležitá je také zásada legality – ta říká, že každý zápis v katastru nemovitostí je platný pouze tehdy, pokud je v souladu s danými zákony. Pátá je zásada speciality, která zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu. Následuje zásada dobré víry – důvěra, že data zapsaná v katastru nemovitostí jsou v souladu se skutečností (tato zásada se týká zápisů provedených od 1. ledna 1993). Předposlední je zásada veřejnosti, která říká, že každý občan má přístup ke katastru nemovitostí. A konečně osmou a poslední zásadou je zásada oficiality – ta stanovuje, že všechny změny v katastru se zapisují na základě úřední povinnosti.

Servis24 internetbanking přihlášení k účtu je velice jednoduché a snadné. Servis24 přihlášení provedete během minuty. Přihlášení Servis24 je velice primitivní.

ČÚZK a nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížet do katastru nemovitostí můžeme přes samostatnou aplikaci, ke které se dostaneme přes webové stránky ČÚZK a nebo přímo zadáním adresy http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Aplikace je volně přístupná všem uživatelům internetu a mohou ji využívat zcela zdarma a bez jakékoli registrace. Na rozdíl od Dálkového přístupu do katastru nemovitostí jsou zde ale pouze omezené možnosti výstupů – tato aplikace neumožňuje výpis z katastru nemovitostí a některé další operace. Co a jak můžeme v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí vyhledat? Vyhledávat zde můžeme parcely, stavby, jednotky, řízení a zobrazovat mapy. Při vyhledávání parcel musíme zadat název nebo kód příslušného katastrálního území. Pokud ho neznáme, můžeme použít vyhledávání přes zadání názvu obce, kde toto území leží. Při vyhledávání stavby nejdříve vyplníme název nebo kód obce a dále pokračujeme výběrem typu a čísla stavby. Podobně postupujeme i při vyhledávání jednotky. U vyhledávání řízení nejdříve zvolíme typ vyhledávání a zobrazení, dále pak pracoviště a nakonec typ řízení. U zobrazení map vyhledáváme zadáním názvu nebo kódu katastrálního území – pokud ho nevíme, můžeme použít vyhledávání pomocí názvu obce, kde území leží. Součástí této aplikace je i přehledová mapa České republiky, kterou je možné zobrazit od měřítka 1:5000.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!