ČÚZK



ČÚZK je zkratkou pro Český úřad zeměměřický a katastrální. Tento úřad patří mezi ústřední orgány státní správy. ČÚZK byl zřízený na základě zákona č.359/1992 Sb. o katastrálních a zeměměřických orgánech, který také upravuje působnost tohoto úřadu. ČÚZK sídlí v hlavním městě Praze a je přímo podřízený české vládě, kde jej zastupuje ministr zemědělství. Předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jmenuje i odvolává vláda České republiky. Hlavní náplní práce tohoto úřadu a orgánů, které zřizuje, je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim. Tuto státní správu představuje Katastr nemovitostí České republiky.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vašim penězům.

ČÚZK a jeho struktura

Jaká je struktura Českého úřadu zeměměřického a katastrálního? Pod ČÚZK patří čtyři hlavní orgány: Katastrální úřady, Zeměměřické a katastrální inspektoráty, Zeměměřický úřad a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i. Katastrálních úřadů je v České republice celkem čtrnáct a každý z nich je v jednom z krajů. Pod jednotlivé katastrální úřady pak spadají katastrální pracoviště, kterých je celkem 99. Zeměměřických a katastrálních inspektorátů je u nás dohromady sedm. Sídlí v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni a v Praze.

SMS půjčka Ferratum vyřeší vaše nenadále problémy. České banky nabízí většinou podobné služby a finanční produkty.

ČÚZK a jeho organizační schéma

Jak vypadá organizační schéma Českého zeměměřického a katastrálního úřadu? V jeho čele stojí předseda ČÚZK. Pod předsedou jsou pak jednak útvary podřízené přímo předsedovi, dále pak místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí a ještě ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí. Do útvarů podřízených přímo předsedovi ČÚZK patří útvar interního auditu, sekretariát předsedy, personální odbor, ekonomický odbor, odbor kontroly a dohledu a samostatné oddělení legislativy. Pod místopředsedu a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí spadá odbor řízení územních orgánů a odbor informatiky. Pod ředitele sekce centrální databáze katastru nemovitostí pak patří sekretariát sekce centrální databáze KN, odbor provozu centrální databáze KN, odbor služeb uživatelům a odbor správy dat.

Sídlo a úřední hodiny ČÚZK

Sídlo Českého zeměměřického a katastrálního úřadu se nachází v Praze 8 v Kobylisích na ulici Pod sídlištěm 1800/9. Podatelna úřadu je pak v provozu každý všední den, z toho v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Veškeré podrobné kontaktní údaje, telefonní čísla, e-mailové adresy a mapku s umístěním úřadu pak najdeme na internetových stránkách ČÚZK.

KB.cz Moje banka je online banking nové generace. Aktuální kurzovní lístek ČNB.

ČÚZK a jeho vedení

Český úřad zeměměřický a katastrální vznikl 1.ledna roku 1993 a od té doby se v jeho čele vystřídali pouze dva předsedové. Prvním předsedou ČÚZK byl doc. Ing. Jiří Šíma, Csc., který byl v čele tohoto úřadu v letech 1993 až 2001. V roce 2001 ho vystřídal Ing. Karel Večeře, který je předsedou ČÚZK doposud. Co se týká místopředsedů, tak prvním místopředsedou v tomto úřadě byl právě Ing. Karel Večeře, který tuto funkci zastával v letech 1994 – 2001, poté ho vystřídal Ing. Oldřich Pašek (2001 – 2006) a současným místopředsedou ČÚZK je od roku 2007 Ing. Karel Štencel.

Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Jaké činnosti ČÚZK vykonává?

Český úřad zeměměřický a katastrální vykonává celou řadu činností. Podle platného zákona má na starosti tyto úkony:

–        správa katastru nemovitostí České republiky

–        budování a údržba podrobných bodových polí

–        tvorba, obnova a podávání mapových děl a jiných publikací

–        standardizace jmen geografických objektů

–        vytváření a vedení informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR

–        dokumentování výsledků zeměměřičských činností

–        koordinace výzkumu v zeměměřictví + katastru nemovitostí a systému vědeckotechnických informací pro tyto oblasti

–        koordinace a zajištění mezinárodní spolupráce v oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí

–        řízení zeměměřického úřadu, katastrálních úřadů a inspektorátů

–        vykonávání správy centrální databáze katastru nemovitostí ČR

–        rozhodování v případě pochybností, jestli jde o výkon zeměměřických činností

–        schvalování standardizovaných jmen názvů katastrálních území a geografických objektů

–        rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím zeměměřického úřadu a inspektorátů

–        stanovování správců základních a tématických státních mapových děl

–        udělování a odnímání úředních oprávnění

–        organizování a zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění

–        vedení seznamu fyzických osob, kterým byla úřední oprávnění udělena

–        vydávání základních a tématických státních mapových děl

–        vykonávání správy základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace

–        plnění ostatních úkolů na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!