OSSZ a důchodové pojištěníHlavním a nejdůležitějším typem pojištění, které patří pod OSSZ je důchodové pojištění. Toto pojištění slouží jako zabezpečení v některých životních situacích, mezi které patří stáří, invalidita nebo úmrtí živitele. Účast na tomto pojištění může být ze zákona povinná nebo dobrovolná – přesné znění těchto podmínek si můžeme zjistit na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení. V případě, že si chceme zažádat o důchod, je třeba navštívit místní pobočku OSSZ. Tam s námi sepíšou žádost o důchod a tu pak pošlou na ústředí ČSSZ, kde jeho pracovníci spočítají výši našeho důchodu. Co se týká výplaty důchodů, tak zde máme na výběr ze dvou možností – buď si důchod můžeme nechat posílat na náš bankovní účet a nebo si jej můžeme nechat vyplácet v hotovosti na pobočkách České pošty. V případě, že si ho však necháme vyplácet na poště, platíme každý měsíc poplatek za složenku.

Česká spořitelna má u nás dlouholetou tradici. ČSOB internetbanking vám umožní přístup k vašim financím. GE Money je tradiční americká bankovní společnost.

OSSZ a nemocenské pojištění

Do kompetence OSSZ patří kromě důchodového také nemocenské pojištění. To je u nás ze zákona povinné u zaměstnanců a dobrovolné u osob samostatně výdělečně činných. Cílem tohoto pojištění je, aby ekonomicky aktivní občané, kteří kvůli nemoci nebo díky mateřství krátkodobě přijdou o možnost výdělku, byli finančně zabezpečení. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se pak vyplácí čtyři typy dávek – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Všechny tyto dávky vyplácejí pobočky OSSZ. Pokud jde o přihlášení se k nemocenskému pojištění, tak za zaměstnance tyto formuláře podává sám zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné se však k tomuto pojištění musí přihlásit samy. Veškeré podrobné informace o těchto dávkách pak najdeme na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/.

Sirotčí důchody a OSSZ

Jedním ze specifických typů důchodů, o které si u OSSZ lze požádat, jsou sirotčí důchody. Sirotčí důchod patří mezi tzv. pozůstalostní důchody a mají na něj nárok nezaopatřené děti mladší 26 let. Co se týká jeho výše, tak ta se skládá ze dvou částí. První z nich je základní výměra, která je vždy stejná a pro rok 2013 činí 2330 Kč a druhá část je procentní výměra. Ta dělá 40 % procentní výměry starobního, resp. plného invalidního důchodu, na který by měl zemřelý nárok v době smrti.

 Invalidní důchody a OSSZ

Častým tématem, o kterém se hodně mluví v médiích a které zajímá mnoho lidí jsou invalidní důchody. U nich došlo před pár lety k zásadní změně, kdy už se tyto důchody nedělí do dvou stupňů (částečný a plný) ale do tří. Nyní tedy existuje invalidita prvního stupně, invalidita druhého stupně a invalidita třetího stupně. První dvě z nich nahrazují dřívější částečné invalidní důchody, zatímco ID třetího stupně je totéž, co byl dřív plný invalidní důchod. To, jestli má žadatel na invalidní důchod nárok, posuzují posudkoví lékaři, kteří spadají pod příslušné OSSZ. Co se týká částky, která invalidní důchod tvoří, tak ta se skládá ze dvou složek. První z nich je základní výměra, která je u všech invalidních důchodů stejná a aktuálně je její výše 2330 Kč. Druhou složkou je procentní výměra, která se vypočítává z tzv. výpočtového základu. U prvního stupně invalidity se jedná o 0,5 procenta výpočtového základu měsíčně za každý celý rok doby pojištění, u invalidity druhého stupně je to 0,75 procenta a konečně u invalidity třetího stupně je koeficient 1,5 procenta. Minimální zákonem stanovená procentní výměra je však každopádně 770 Kč, takže nejnižší invalidní důchod, který lze pobírat je v současné době 3100 Kč.

ARES.cz je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!