OSSZ a vdovské a vdovecké důchodyVdovské a vdovecké důchody jsou speciálními druhy pozůstalostních důchodů, na které mají při splnění zákonem daných podmínek nárok vdovy a vdovci. Stejně jako v ostatních případech, tak i zde se výše tohoto důchodu skládá ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Základní výměra je opět 2330 Kč a výše procentní výměry činí 50 procent výměry starobního, resp. plného invalidního důchodu, na který měl (nebo by měl) manžel nebo manželka v době smrti nárok. Žádosti o vdovský a vdovecký důchod pak vyřizují OSSZ  v místě trvalého bydliště oprávněné osoby. K žádosti je třeba doložit občanský průkaz žadatele i jeho zemřelé manželky /manžela, dále pak oddací list, úmrtní list, případně rozhodnutí o přiznáních důchodu jak žadatele, tak jeho zemřelého partnera. Co se týká samotného rozhodnutí o přiznání a výši tohoto důchodu, tak to má ve své kompetenci Česká správa sociálního zabezpečení a rozhodnutí musí ze zákona vydat nejpozději do 90 dnů od data zahájení řízení.

Kurzy měn stanovuje v České republice ČNB. Stavební spoření je jedno z nejpopulárnějších spořicích produktů. FIO Banka Internetbanking má moderní a přívětivý design.

Starobní důchody a OSSZ

Nejvíce lidí se však netýkají ani sirotčí, ani invalidní, ale starobní důchody. Na to, aby člověk získal nárok na pobírání starobního důchodu musí získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout stanoveného důchodového věku. Stanovený důchodový věk se liší podle data narození pojištěnce, podle pohlaví a u žen i podle počtu vychovaných dětí. U potřebné doby pojištění pak závisí na tom, kdy bylo, resp. bude dosaženo důchodového věku. Přesné a podrobné informace o starobních důchodech pak zájemci mohou najít přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm.

Finanční úřad má na starosti správu daní a DPH. Hypotéka kalkulačka je velice šikovný online nástroj pro výpočet hypotéky. Živnostenský rejstřík je alternativní přístup k rejstříku vedenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

OSSZ a lékařská posudková služba

Pokud si chceme u OSSZ zažádat o invalidní důchod, čeká nás mimo jiné návštěva posudkového lékaře. Než se však k posudkovému lékaři nebo lékařce dostaneme, musíme si nejdříve podat žádost o invalidní důchod a poté vyplnit profesní dotazník a přiložit lékařské zprávy. Pak už jen počkáme, až nám z OSSZ přijde dopis, ve kterém bude napsaný termín a místo, kam se máme k lékařské posudkové službě dostavit. Samotné projednání pak není příliš dlouhé, obvykle trvá kolem deseti minut a základem pro rozhodnutí posudkového lékaře jsou lékařská vyšetření od doktorů, které jsme předložili. Posudkový lékař pak s námi probere náš zdravotní stav a rozhodne o tom, jestli nám invalidní důchod bude nebo nebude přiznán a pokud ano, tak ve kterém stupni invalidity. Co se týká místa, kde tato jednání probíhají, tak ty se určují podle místa trvalého bydliště žadatele, nicméně pokud žadatel bydlí v jiném městě, než kde má trvalé bydliště, může si podat žádost a bude pak posuzován tam, kde skutečně bydlí.Důchodová kalkulačka vám spočítá, za kolik let dosáhnete důchodového věku. VZP pojišťovna pro Vás připravila zjednodušený způsob sjednání určitých pojistných produktů přes webové stránky.

OSSZ a problematika odškodnění

Mezi záležitosti, které patří pod Českou správu sociálního zabezpečení, patří také otázky odškodnění pro vybrané skupiny osob. Konkrétně se pak jedná o odškodnění pro účastníky odboje a odporu proti komunismu, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za první a druhé světové války, zvláštní příspěvek k důchodu a jednorázová peněžní částka nahrazující výše uvedené příplatky a zvláštní příplatek k důchodu. Podrobné informace ke všem těmto příspěvkům pak najdeme na webových stránkách ČSSZ.

ČÚZK je ústředním orgánem státní správy. Obchodní rejstřík představuje databázi všech obchodních subjektů. ARES.cz je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

OSSZ a její stránky na internetu

Okresní správa sociálního zabezpečení má samozřejmě svoje stránky také na internetu, kde si můžeme zjistit všechny informace, které potřebujeme vědět. Informace týkající se jednotlivých poboček OSSZ a jejich náplň práce najdeme na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, které jsou na odkazu www.cssz.cz. Součástí stránek jsou podrobné informace o všech typech důchodů a důchodového pojištění, informace o nemocenském pojištění a pojištění OSVČ a mnoho dalších důležitých informací, týkajících se této oblasti. Kromě češtiny jsou tyto stránky k dispozici ještě ve třech dalších jazycích a sice v anglickém, německém a francouzském – přepnout si stránky do jiného jazyku můžeme jednoduše kliknutím na příslušnou vlaječku v pravém horním rohu stránky.

Ares registr firem je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které procházejí insolvenčním řízením.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!