OSSZ a vdovské a vdovecké důchodyVdovské a vdovecké důchody jsou speciálními druhy pozůstalostních důchodů, na které mají při splnění zákonem daných podmínek nárok vdovy a vdovci. Stejně jako v ostatních případech, tak i zde se výše tohoto důchodu skládá ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Základní výměra je opět 2330 Kč a výše procentní výměry činí 50 procent výměry starobního, resp. plného invalidního důchodu, na který měl (nebo by měl) manžel nebo manželka v době smrti nárok. Žádosti o vdovský a vdovecký důchod pak vyřizují OSSZ  v místě trvalého bydliště oprávněné osoby. K žádosti je třeba doložit občanský průkaz žadatele i jeho zemřelé manželky /manžela, dále pak oddací list, úmrtní list, případně rozhodnutí o přiznáních důchodu jak žadatele, tak jeho zemřelého partnera. Co se týká samotného rozhodnutí o přiznání a výši tohoto důchodu, tak to má ve své kompetenci Česká správa sociálního zabezpečení a rozhodnutí musí ze zákona vydat nejpozději do 90 dnů od data zahájení řízení.

Starobní důchody a OSSZ

Nejvíce lidí se však netýkají ani sirotčí, ani invalidní, ale starobní důchody. Na to, aby člověk získal nárok na pobírání starobního důchodu musí získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout stanoveného důchodového věku. Stanovený důchodový věk se liší podle data narození pojištěnce, podle pohlaví a u žen i podle počtu vychovaných dětí. U potřebné doby pojištění pak závisí na tom, kdy bylo, resp. bude dosaženo důchodového věku. Přesné a podrobné informace o starobních důchodech pak zájemci mohou najít přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm.

OSSZ a lékařská posudková služba

Pokud si chceme u OSSZ zažádat o invalidní důchod, čeká nás mimo jiné návštěva posudkového lékaře. Než se však k posudkovému lékaři nebo lékařce dostaneme, musíme si nejdříve podat žádost o invalidní důchod a poté vyplnit profesní dotazník a přiložit lékařské zprávy. Pak už jen počkáme, až nám z OSSZ přijde dopis, ve kterém bude napsaný termín a místo, kam se máme k lékařské posudkové službě dostavit. Samotné projednání pak není příliš dlouhé, obvykle trvá kolem deseti minut a základem pro rozhodnutí posudkového lékaře jsou lékařská vyšetření od doktorů, které jsme předložili. Posudkový lékař pak s námi probere náš zdravotní stav a rozhodne o tom, jestli nám invalidní důchod bude nebo nebude přiznán a pokud ano, tak ve kterém stupni invalidity. Co se týká místa, kde tato jednání probíhají, tak ty se určují podle místa trvalého bydliště žadatele, nicméně pokud žadatel bydlí v jiném městě, než kde má trvalé bydliště, může si podat žádost a bude pak posuzován tam, kde skutečně bydlí. 

OSSZ a problematika odškodnění

Mezi záležitosti, které patří pod Českou správu sociálního zabezpečení, patří také otázky odškodnění pro vybrané skupiny osob. Konkrétně se pak jedná o odškodnění pro účastníky odboje a odporu proti komunismu, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za první a druhé světové války, zvláštní příspěvek k důchodu a jednorázová peněžní částka nahrazující výše uvedené příplatky a zvláštní příplatek k důchodu. Podrobné informace ke všem těmto příspěvkům pak najdeme na webových stránkách ČSSZ.

ARES.cz je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

OSSZ a její stránky na internetu

Okresní správa sociálního zabezpečení má samozřejmě svoje stránky také na internetu, kde si můžeme zjistit všechny informace, které potřebujeme vědět. Informace týkající se jednotlivých poboček OSSZ a jejich náplň práce najdeme na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, které jsou na odkazu www.cssz.cz. Součástí stránek jsou podrobné informace o všech typech důchodů a důchodového pojištění, informace o nemocenském pojištění a pojištění OSVČ a mnoho dalších důležitých informací, týkajících se této oblasti. Kromě češtiny jsou tyto stránky k dispozici ještě ve třech dalších jazycích a sice v anglickém, německém a francouzském – přepnout si stránky do jiného jazyku můžeme jednoduše kliknutím na příslušnou vlaječku v pravém horním rohu stránky.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!