RejstříkRůzných rejstříků existuje velké množství. Podíváme se podrobněji na to, s jakými rejstříky se můžeme setkat, co přesně tyto rejstříky obsahují a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Mezi nejznámější rejstříky patří hlavně rejstřík trestů, živnostenský nebo obchodní rejstřík, kromě nich je však u nás vedeno i mnoho dalších, které už nejsou tak známé.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vašim penězům.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je spravován Živnostenským úřadem České republiky. Zapisují se do něho údaje, týkající se provozování živností. Rejstřík je veřejný a je vedený v elektronické podobě. Živnostenský rejstřík je volně přístupný na internetu, kde si ho může kdokoliv prohlížet a hledat si v něm informace o jednotlivých subjektech. Oficiální webové stránky s živnostenským rejstříkem najdeme na adrese http://www.rzp.cz/. Jejich součástí je vyhledávač podnikatelských subjektů, bližší informace a návod k elektronickému podání, podrobné statistické údaje a nápověda. Kromě českého jazyka je živnostenský rejstřík přeložen také do angličtiny.

SMS půjčka Ferratum vyřeší vaše nenadále problémy. České banky nabízí většinou podobné služby a finanční produkty.

Jak vyhledávat v živnostenském rejstříku?

Vyhledávání informací v živnostenském rejstříku je velmi snadné. Pokud si chceme najít bližší informace o podnikatelském subjektu, nejdříve si otevřeme náš internetový prohlížeč a zadáme do něj adresu http://www.rzp.cz/. Pak klikneme na velký odkaz Vyhledávání, případně na záložku Vyhledání subjektu. Zvolíme si, jestli chceme hledat podle osoby nebo subjektu a vyplníme další údaje. V případě subjektu můžeme zadat identifikační číslo, název subjektu, případně adresu. Můžeme si také vybrat, jestli chceme výpis pouze existujících subjektů nebo i těch, které už jsou neplatné. Klikneme na Vyhledat a zobrazí se nám jejich přehledný výpis. Jestliže se rozhodneme pro vyhledávání podle osoby, zadáme bližší údaje o této osobě – jméno a příjmení, případně datum narození, roli osoby nebo adresu. Stačí ale vypsat jen jméno a příjmení. I v tomto případě si můžeme vybrat, jestli chceme vypsat pouze platné nebo i neplatné subjekty. Na závěr klikneme na Vyhledat a zobrazí se nám výpis podle zadaných položek.

Jaké informace obsahuje živnostenský rejstřík?

U každého podnikatelského subjektu, který je zapsaný v živnostenském rejstříku, najdeme spoustu důležitých informací. Při jejich vyhledání si můžeme vybrat, jestli chceme vypsat údaje bez historie nebo s historií. Součástí výpisu je pak v případě fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození, občanství, bydliště, místo podnikání a samozřejmě také identifikační číslo. Další součástí výpisu je pak podrobný přehled živnostenských oprávnění včetně jejich doby platnosti atd. V případě obchodní firmy pak výpis obsahuje její jméno, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán a seznam jeho členů, výpis živnostenských oprávnění a seznam zúčastněných osob. Údaje z živnostenského rejstříku si můžeme do svého počítače také stáhnout ve formátu XML. Veškeré údaje, které jsou v tomto rejstříku obsaženy, jsou vždy aktuální – v horní části stránky vidíme datum a čas, ke kterému byl výpis proveden.

Obchodní rejstřík

Dalším druhem rejstříku, na který se blíže podíváme, je obchodní rejstřík. I ten je – stejně jako živnostenský rejstřík – veřejně přístupný a kdokoliv si tak z něj může dělat výpisy a nahlížet do něj. Součástí obchodního rejstříku jsou informace o podnikatelích – patří mezi ně např. jméno jejich firmy, předmět podnikání, sídlo nebo seznam společníků. Obchodní rejstřík je vedený příslušnými rejstříkovými soudy – jedná se vždy o krajské soudy, ovšem s výjimkou Prahy. Na území našeho hlavního města je vedením obchodního rejstříku pověřen Městský soud v Praze. Aktuální seznam všech rejstříkových soudů pak najdeme např. na stránce https://or.justice.cz/ias/ui/soudy. Pokud si chceme podat návrh na zápis do tohoto rejstříku, můžeme tak učinit buď listinnou nebo elektronickou formou. Elektronickou formu žádosti však mohou využít pouze ti žadatelé, kteří mají elektronický podpis. Na internetu najdeme stránky obchodního rejstříku na adrese www.justice.cz. Jedná se o oficiální stránky českého soudnictví, kde kromě obchodního rejstříku je také celá řada dalších důležitých informací, insolvenční rejstřík, rejstřík trestů atd.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!