Zeměměřický úřadZeměměřický úřad je samostatným úřadem, který organizačně patří pod ČÚZK. Má celostátní působnost a jeho sídlo je v Praze Kobylisích na stejné adrese jako ČÚZK. Ředitelem úřadu je Ing. Jiří Černohorský. Jaká je působnost tohoto úřadu?

Zeměměřický úřad má na starosti tyto úkony:

–        výkon správy geodetických základů České republiky

–        rozhodování o umístění, přemístění nebo odstranění měřických značek základního bodového pole včetně ochranného a signalizačního zařízení bodu bodového pole

–        výkon správy základních a tématických státních mapových děl stanovených ČÚZK

–        vedení databázových souborů bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách

–        vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem

–        provádění zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic

–        projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví dle zvláštního zákona

–        plnění dalších úkolů na úseku zeměměřictví z pověření ČÚZK

Servis24 internetbaking je velice jednoduché a snadné. Aktuální kurz eura dle kurzovního lístku České národní banky.

Zeměměřické a katastrální inspektoráty

Dalšími orgány, které patří pod Český úřad zeměměřický a katastrální jsou zeměměřické a katastrální inspektoráty. Těch je celkem sedm, z toho pět sídlí v Čechách (v Praze, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích a Liberci) a dva jsou na Moravě (v Brně a Opavě).  Jakou činnost mají tyto inspektoráty na starosti?

–        kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady

–        dohlíží na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí

–        předkládají návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, tyto návrhy pak předkládají přímo ČÚZK

–        rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů

–        předkládají návrhy na odejmutí úředního oprávnění dle zákona č.200/1994 Sb.

–        projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví dle zákona č.200/1994 Sb.

–        plní další úkoly z pověření ČÚZK

SMS půjčka Ferratum vyřeší vaše nenadále problémy. České banky nabízí většinou podobné služby a finanční produkty.

Katastrální úřady

Posledním typem orgánu, který spadá přímo pod ČÚZK jsou katastrální úřady. Těch je v České republice 14 (jeden pro každý kraj + jeden v Praze) a v každém kraji je pak ještě několik katastrálních pracovišť – dohromady je jich 99. Co patří do výkonu činnosti těchto katastrálních úřadů?

–        výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky

–        výkon správy zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového

–        projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí ČR dle zvláštního zákona

–        schvalování změn pomístního názvosloví a zabezpečení činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví

–        schvalování změn hranic katastrálních území

–        výkon správy základních státních mapových děl stanovených ČÚZK

–        plnění dalších úkolů z pověření ČÚZK

Prodejny map Zeměměřického úřadu

Pokud si chceme koupit mapu od Zeměměřického úřadu, můžeme navštívit některou z jeho specializovaných prodejen map. Ty najdeme v Praze, Brně, Pardubicích, Liberci a v Opavě. Podrobný seznam všech poboček s přesnými adresami a kontaktními údaji pak najdeme na internetových stránkách ČÚZK.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!